RASPORED ISPITA ZA II TERMIN LJETNOG ISPITNOG ROKA I RASPORED DODATNE NASTAVE

RASPORED

Raspored ispita za II termin ljetnog ispitnog roka i raspored dodatne nastave

>

KVALIFIKACIONI ISPIT ZA PRIJEM KANDIDATA U PRVU GODINU ćE SE OBAVITI 10.07.2014 GODINE U 10 SATI

OBAVJEŠTENJE

Kvalifikacioni ispit za prijem kandidata u prvu godinu će se obaviti 10.07.2014 godine u 10 sati

>

OBAVJEŠTENJE O UPISU PRIMLJENIH KANDIDATA

REZULTATI PRIJEMNOG ISPITA

OBAVJEŠTENJE O UPISU PRIMLJENIH KANDIDATA

>

OBAVJEšTENJE O  PRIJAVI ISPITA – SEPTEMBAR 2014. GODINE I RASPORED POLAGANJA ISPITA

OBAVJEŠTENJE O PRIJAVI ISPITA

Obavještenje o prijavi ispita – Septembar 2014. godine i Raspored polaganja ispita

>

OBAVJEšTENJE ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za upis u I godinu I ciklusa studija

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3