PREZENTACIJA ERASMUS PROGRAMA NA ŠUMARSKOM FAKULTETU

INFO

Prezentacija Erasmus programa na Šumarskom fakultetu

>

TRAGIčNA SMRT STUDENTA I KOLEGE ARMINA HADžIćA

OBAVJEŠTENJE

Tragična smrt studenta i kolege Armina Hadžića

>

SUSRET PREDSTAVNIKA CERIC-ERICA SA NAUčNICIMA IZ BOSNE I HERCEGOVINE

INFO

Susret predstavnika CERIC-ERICa sa naučnicima iz Bosne i Hercegovine

>

INTERNATIONAL SUMMER UNIVERSITY 2015

INFO

International Summer University 2015

>

OBAVIJEST ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU

OBAVIJEST

Obavijest za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3