OBAVJEšTENJE ZA UPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje za upis u I godinu I ciklusa studija

>

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA

KONKURS

Konkurs za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija

>

RASPORED POLAGANJA ISPITA JESENJEG ISPITNOG ROKA

OBAVJEŠTENJE

Raspored polaganja ispita jesenjeg ispitnog roka

>

OBAVJEšTENJE O UPISU NA SVE GODINE STUDIJA

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o upisu na sve godine studija

>

OBAVJEšTENJE O PROMJENI DATUMA KOJI SE ODNOSE NA AKTIVNOSTI ODBRANE ZAVRšNIH RADOVA

OBAVJEŠTENJE

Obavještenje o promjeni datuma koji se odnose na aktivnosti odbrane završnih radova

>

VIDEO

GALERIJA

vijest Galerija slika 1
vijest Galerija slika 2
vijest Galerija slika 3