Web of Science:

Bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation Index, pokriva više od 18,500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama, a omogućen je pristup sljedećim citatnim indeksima WoS Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1994-present    
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) –1994-present 
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1994-present 
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) –2015-present
 • Trenutno ugovoreni period pretplate:1. januar 2021 – 31. decembar 2023. godine.
 • Način pristupanja:
 • Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://webofknowledge.com
 • Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: potrebno je izvršiti registraciju korisnika putem web stranice https://webofknowledge.com, klikom na „register“ ili „sign in“ u desnom gornjem uglu ekrana. Registraciju je potrebno napraviti sa računara na IP adresi registriranoj za pristup WoS-u.

SCOPUS:

Bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućavaju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizueliziraju istraživanja lako i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, te umjetnosti i humanističkih nauka. Scopus nudi pristup na preko 23.000 naslova časopisa od preko 5.000 izdavača, preko 3.800 časopisa u otvorenom pristupu, te preko 33 miliona zapisa.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar 2020 – 31. decembar 2022. godine.
 • Način pristupanja:
 • Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://www.scopus.com

Science Direct:

Jedna od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja omogućava pretragu cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka. ScienceDirect nudi preko 15 miliona publikacija u preko 3.800 časopisa i serijskih publikacija, te preko 37.000 knjiga.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar 2020 – 31. decembar 2022. godine.
 • Način pristupanja:
 • Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://www.sciencedirect.com/

EBSCO:

Agregatna platforma istraživačkih baza podataka, naučnih časopisa, magazina i elektronskih knjiga. Organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu ostvaruju pristup na sljedeće EBSCOhost baze podataka i e-knjiga:

1.   Academic Search Ultimate

2.   Business Source Ultimate

3.   CAB Abstracts 1990 – present

4.   MasterFILE Premier

5.   Newspaper Source

6.   Health Source: Academic & Nursing Edition

7.   Health Source: Consumer Edition

8.   ERIC

9.   MEDLINE

10. eBook Academic Subscription Collection

11. eBook Business Subscription Collection

12. Central and Eastern European Academic Source

13. EBSCO Discovery Service (without OPAC)

14. Library Information, Science and Technology Abstracts

15. GreenFILE

16. European Views of the Americas: 1493 to 1750

17. American Doctoral Dissertations: 1933-1955

 • Trenutno ugovoreni period pretplate:1. januar – 31. decembar 2021. godine.
 • Način pristupanja: putem web stranice http://search.ebscohost.com, uz korištenje korisničkog ID i korisničke šifre(koje možete dobiti od bibliotekara).

CEEOL

Central and Eastern European Online Library: repozitorij koji nudi specijalizirane i sveobuhvatne kolekcije radova u cjelovitom tekstu iz oblasti društvenih i humanističkih nauka, te umjetnosti, iz centralne i istočne Evrope. Radi se o preko 2.200 naslova iz oblasti društvenih i humanističkih nauka iz 34 zemlje, te preko 600.000 radova objavljenih na preko 30 jezika.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar 2020 – 31. decembar 2022. godine
 • Način pristupanja: putem web https://www.ceeol.com/ na bazi IP adrese korisnika (nije moguć pristup bazi izvan sistema IP UNSA adresa).

HeinOnline:

Baza podataka cjelovitog teksta iz područja prava i srodnih nauka. Sadrži više od 250.000 dokumenata od historijskih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 2.600 serijskih publikacija iz područja prava.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar – 31. decembar 2021. godine.
 • Način pristupanja: putem web stranice https://home.heinonline.org/ na bazi IP adrese korisnika

SCIndeks

U SCindeksu se referišu časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski “od korica do korica”. Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Velika većina članaka dostupna je u vidu punog teksta.

http://scindeks.ceon.rs/

Hrčak portal

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažecima svojih radova).

Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.

http://hrcak.srce.hr/

Google Scholar 

Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.

http://scholar.google.com/

DOAJ 

Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.http://www.doaj.org/

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt
Bosanski BS English EN