Web of Science: bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation Index, pokriva više od 22,200 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama, a omogućen je pristup sljedećim citatnim indeksima WoS Core Collection:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –1994-present
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) –1994-present
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) –1994-present
 • Emerging Sources Citation Index (ESCI) –2015-present
 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar – 31. decembar 2026. godine.
 • Način pristupanja: Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://webofscience.com.
 • Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: potrebno je izvršiti registraciju korisnika putem web stranice https://webofscience.com, klikom na „register“ ili „sign in“ u gornjem desnom uglu ekrana. Registraciju je potrebno napraviti sa računara na IP adresi registriranoj za pristup WoS-u.

SCOPUS: bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućavaju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizueliziraju istraživanja lako i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za podršku istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, te umjetnosti i humanističkih nauka. Scopus nudi pristup na preko 43.400 naslova časopisa, 27.950 aktivnih naslova od preko 7.000 izdavača, preko 6.100 časopisa u otvorenom pristupu, te preko 68,7 miliona zapisa.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar – 31. decembar 2026. godine.
 • Način pristupanja: Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://www.scopus.com.
 • Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: u cilju aktivacije „remote access“ pristupa potrebno je Službi za NIR (nir@unsa.ba) dostaviti e-mail korisnika nakon čega korisnik dobiva uputstvo i podatke za registraciju za kreiranje pojedinačnog korisničkog računa.

Science Direct: jedna od vodećih multidisciplinarnih baza podataka koja omogućava pretragu cjelovitih tekstova i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih nauka. ScienceDirect nudi 19 miliona publikacija u 2.650 časopisa i serijskih publikacija, te preko 43.000 knjiga.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar – 31. decembar 2026. godine.
 • Način pristupanja: Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://www.sciencedirect.com
 • Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: u cilju aktivacije „remote access“ pristupa potrebno je Službi za NIR (nir@unsa.ba) dostaviti e-mail korisnika nakon čega korisnik dobiva uputstvo i podatke za registraciju za kreiranje pojedinačnog korisničkog računa.

EBSCO: agregatna platforma istraživačkih baza podataka, naučnih časopisa, magazina i elektronskih knjiga.

Članice Univerziteta u Sarajevu ostvaruju pristup na sljedeće EBSCOhost baze podataka i kolekcije e-knjiga:

1. Academic Search Ultimate

2. Business Source Ultimate

3. CAB Abstracts 1990 – present

4. MasterFILE Premier

5. Newspaper Source

6. Health Source: Academic & Nursing Edition

7. Health Source: Consumer Edition

8. ERIC

9. MEDLINE

10. Central and Eastern European Academic Source

11. eBook Academic Subscription Collection

12. eBook Business Subscription Collection

13. eBook University Press Subscription Collection

14. EBSCO Discovery Service (without OPAC)

15. Library Information, Science and Technology Abstracts

16. GreenFILE

17. European Views of the Americas: 1493 to 1750

18. American Doctoral Dissertations: 1933-1955

Osiguran je pristup kolekciji e-knjga eBook University Press Subscription Collection koja omogućava pristup za 37.000 novih naslova knjiga. Među izdavačima u ovoj kolekciji nalaze se: Aberdeen University Press, Amsterdam University Press, Cambridge University Press, Harvard University Press, McGill-Queen's University Press, MIT Press, Oxford University Press, Princeton University Press, State University of New York, Stanford University Press i Yale University Press.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar – 31. decembar 2024. godine.
 • Način pristupanja: putem web stranice http://search.ebscohost.com, uz korištenje korisničkog IDi korisničke šifre (koji se mogu dobiti u biblioteci)

JSTOR Journal Storage: multidisciplinarna baza koja obuhvaća različite zbirke arhivskih i tekućih brojeva naučnih časopisa. Omogućen je pristup JSTOR bazama: Arts & Sciences III i Religion & Theology.

Arts & Sciences III kolekcija objedinjuje naslove iz različitih jezika, izvedenih i vizuelnih umjetnosti, uključujući i kolekciju za muziku. Također, sadrži veliki broj naslova o istočnim i zapadnim religijama. Pokriva naučna područja: arhitekturu i arhitektonsku historiju, umjetnost i historiju umjetnosti, film, folklore, jezik i književnost, muziku, izvođačke umjetnosti, religiju.

Religion & Theology kolekcija pokriva historiju i filozofiju religiozne misli kroz tradicije, periode i kritički pristup religiji i teologiji.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar – 31. decembar 2024. godine.
 • Način pristupanja: Na bazi IP adrese korisnika: putem web stranice https://www.jstor.org/.
 • Pristup izvan sistema UNSA IP adresa: potrebno je izvršiti registraciju korisnika putem web stranice https://www.jstor.org/, klikom na „register“ ili „sign in“ u gornjem desnom uglu ekrana. Registraciju je potrebno napraviti sa računara na IP adresi registriranoj za pristup bazama.

HeinOnline: baza podataka cjelovitog teksta iz područja prava i srodnih nauka. Sadrži više od 250.000 dokumenata od historijskih do službenih publikacija, a značajan dio sadržaja čini i više od 3.300 serijskih publikacija iz područja prava.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar – 31. decembar 2024. godine.
 • Način pristupanja: putem web stranice https://home.heinonline.org/ na bazi IP adrese korisnika (nije moguć pristup bazi izvan sistema IP UNSA adresa).

Grove Music Online: prva svjetska muzička enciklopedija, koja nudi sveobuhvatne informacije iz oblasti muzike. Sadrži preko 52.000 radova, više od 33.000 biografskih zapisa, te 5.000 slika, muzičkih zapisa i linkova na audio i video zapise.

 • Trenutno ugovoreni period pretplate: 1. januar – 31. decembar 2024. godine.
 • Način pristupanja: putem web stranice https://www.oxfordmusiconline.com na bazi IP adrese korisnika (nije moguć pristup bazi izvan sistema IP UNSA adresa).

SCIndeks

U SCindeksu se referišu časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski “od korica do korica”. Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Velika većina članaka dostupna je u vidu punog teksta.

http://scindeks.ceon.rs/

Hrčak portal

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (ili bar bibliografskim podacima i sažecima svojih radova).

Korisnicima omogućuje lagano pronalaženje časopisa i radova putem prebiranja (prema abecedi ili prema području znanosti) ili pretraživanja prema raznim poljima.

http://hrcak.srce.hr/

Google Scholar 

Google Scholar pruža mogućnost pretraživanja naučne litarature zastupljene u razlilčitim izvorima kao što su: knjige, članci, sažeci, recenzije i dr.

http://scholar.google.com/

DOAJ 

Servis koji omogućava besplatno pretraživanje oko 2600 časopisa, od kojih je značajan broj u full textu.

http://www.doaj.org/

BioOne Complete

www.bioone.org

EMERALD DATABASE

http://www.emeraldinsight.com/

OpenDOAR

https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt