Vijeće doktorskih studija sačinjavaju svi nastavnici.

Članovi Vijeća doktorskih studija Šumarskog fakulteta su:

Prof. dr Ahmet Lojo, dekan

prof. dr Ćemal Višnjić

prof. dr Mersudin Avdibegović

prof. dr Sabina Delić

prof. dr Dževada Sokolović

prof. dr Osman Mujezinović

prof. dr Sead Vojniković

prof. dr Fatima Pustahija

prof. dr Faruk Bogunić

prof. dr Neđad Bašić

prof. dr Velid Halilović

prof. dr Azra Čabaravdić

prof. dr Tarik Treštić

prof. dr Besim Balić

prof. dr Dalibor Ballian

prof. dr Aida Ibrahimspahić

prof. dr Jusuf Musić

prof. dr Muhamed Bajrić

prof. dr Sead Ivojević

prof. dr. Emira Hukić

prof. dr. Alma Hajrudinović-Bogunić

prof. dr. Dino Hadžidervišagić

prof. dr. Dženan Bećirović

prof. dr. Admir Avdagić

doc. dr. Jelena Knežević

Sjednice Vijeća se sazivaju i održavaju po potrebi.

Dokumentacija Vijeća doktorskih studija:

V sjednica održana 13.05.2024.

Zapisnik sa IV sjednice održane 08.02.2024.

Zapisnik sa III Elektronske sjednice održane 12.01.2024.

Odluka Senata UNSA o prihvatanju Izvještaja Komisije za upis na III ciklus studija u studijskoj 2023/2024 godini

Izvještaj Komisije za upis na III ciklus studija u studijskoj 2023/2024. godini-konačna rang lista

III Elektronska sjednica održana 12.01.2024.

Zapisnik sa II Elektronske sjednice održane 10.01.2024.

Izvještaj Komisije za upis na III ciklus studija u studijskoj 2023/2024. godini-preliminarna rang lista

II Elektronska sjednica održana 10.01.2024.

Zapisnik sa I elektronske sjednice održane 13.10.2023.

I Elektronska sjednica održana 13.10.2023.

Zapisnik sa VII sjednice održane 09.06.2023.

VII Elektronska sjednica održana 09.06.2023.

Zapisnik sa VI sjednice održane 14.04.2023.

VI Elektronska sjednica održana 14.04.2023.

Zapisnik sa V sjednice održane 27.02.2023.

V sjednica održana 27.02.2023.

Zapisnik sa IV Elektronske sjednice održane 11.01.2023.

IV Elektronska sjednica održana 11.01.2023.

Zapisnik sa III sjednice održane 04.01.2023.

III sjednica održana 04.01.2023.

Zapisnik sa II Elektronske sjednice održane 02.12.2022.

II Elektronska sjednica održana 02.12.2022.

I sjednica održana 21.11.2022. (Odluke i zapisnik)

Zapisnik sa VII Elektronske sjednice

VII Elektronska sjednica održana 27.09.2022.

VI Elektronska sjednica održana 08.07.2022.

II Elektronska sjednica održana 23.11.2021.

I Elektronska sjednica održana 01.11.2021.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt