Nastavna i naučno-istraživačka djelatnost na Fakuletu je organizirana u okviru katedri i kabineta.

Katedre realizuju i koordiniraju izvršenje nastavnih i stručnih zadataka. Katedru čine svi nastavnici, saradnici i stručno-tehničko osoblje pripadajućih nastavnih predmeta.

Katedre i kabineti su:

Katedra za ekologiju šuma i urbanog zelenila

Katedra za uzgajanje šuma i urbanog zelenila

Katedra za zaštitu šuma i urbanog zelenila i lovno gospodarenje

Katedra za iskorištavanje šuma, projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi

Katedra za uređivanje šuma i urbanog zelenila

Katedra za ekonomiku, politiku i organizaciju šumarstva i urbanog zelenila

Kabinet opštih predmeta

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt