Šumarski fakultet u Sarajevu

Zagrebačka 20

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina


Telefon: +387 33 812 490/491

Fax: + 387 33 812 488


E-mail: info@sfsa.unsa.ba


JIB: 4200174900004

PDV broj: 200174900004

Porezni broj: 01701872

Kanton Sarajevo, Rješenje: UF/I-2462/02


Broj računa: 1411965320008475

Bosna Bank International

Budžetska organizacija: 2104025


E-mail: racunovodstvo@sfsa.unsa.baPoštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt
Bosanski BS English EN