Šumarski fakultet u Sarajevu

Zagrebačka 20

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina


Telefon: +387 33 812 490/491

Fax: + 387 33 812 488


E-mail: info@sfsa.unsa.ba


JIB: 420094560198

PDV broj: 200494560007

Porezni broj: 01701872

Kanton Sarajevo, Rješenje: 065-0-Reg-19-002234


Broj računa: 1411965320008475

Bosna Bank International

Budžetska organizacija: 3502025


E-mail: racunovodstvo@sfsa.unsa.baPoštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt