Preko stručnih službi obavljaju se pravni, upravno-izvršni, finansijsko-materijalni, opšti i drugi srodni poslovi iz djelatnosti Fakulteta.

Na Fakultetu postoje slijedeće službe:

DEKANAT:

Sekretar Fakulteta:
tel: + 387 33 812 492

e-mail: sekretar@sfsa.unsa.ba


Tehnički sekretar:
tel/fax: +387 33 812 490/491
e-mail: info@sfsa.unsa.ba


STUDENTSKA SLUŽBA:

Emina Bičo, šef studentske službe
e-mail: studentska.sluzba@sfsa.unsa.ba


RAČUNOVODSTVO:

Šef službe: Maja Ćosović, dipl. ecc.
tel: + 387 33 812 490; +387 33 812 491
e-mail: racunovodstvo@sfsa.unsa.ba


PROTOKOL:

Ervina Kustura
tel: + 387 33 812 490; +387 33 812 491

e-mail: protokol@sfsa.unsa.ba


BIBLIOTEKA:

Ferida Bogućanin, bibliotekar

Vedran Veletovac, knjižničar

e-mail: biblioteka@sfsa.unsa.ba


UPRAVNIK NASTAVNIH OBJEKATA:

Selma Haračić-Berbić dipl.ing.hort. 

e-mail: s.haracic.berbic@sfsa.unsa.ba


Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt
Bosanski BS English EN