Preko stručnih službi obavljaju se pravni, upravno-izvršni, finansijsko-materijalni, opšti i drugi srodni poslovi iz djelatnosti Fakulteta.

Na Fakultetu postoje slijedeće službe:

DEKANAT:

Sekretar Fakulteta:

Delila Salihović
tel: + 387 33 812 492

e-mail: sekretar@sfsa.unsa.ba

Referent za pravne i administrativne poslove:

Edita Ustić

tel/fax: +387 33 812 490/491

e-mail: personalni.referent@sfsa.unsa.ba

e.ustic@sfsa.unsa.ba


Stručni saradnik za pravne i administrativne poslove:

Aldijana Bilajac
tel/fax: +387 33 812 490/491
e-mail: a.bilajac@sfsa.unsa.ba


STUDENTSKA SLUŽBA:

tel: +387 33 812 490/491

Emina Uzunović, šef studentske službe
e-mail: studentska.sluzba@sfsa.unsa.ba

Stručni saradnik za studentska pitanja

Kanita Botulja

e-mail: k.botulja@sfsa.unsa.ba


RAČUNOVODSTVO:

Šef službe: Maja Ćosović, dipl. ecc.
tel: + 387 33 812 490; +387 33 812 491
e-mail: racunovodstvo@sfsa.unsa.ba


PROTOKOL:

Faris Memović
tel: + 387 33 812 490; +387 33 812 491

e-mail: protokol@sfsa.unsa.ba


BIBLIOTEKA:

Ferida Bogućanin, bibliotekar

Vedran Veletovac, knjižničar

e-mail: biblioteka@sfsa.unsa.ba


UPRAVNIK NASTAVNIH OBJEKATA:

Azer Jamaković, dipl.ing.šum.

e-mail: a.jamakovic@sfsa.unsa.ba


Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt