Vijeće fakulteta, prema Statutu Univerziteta u Sarajevu je najviše stručno tijelo fakulteta koje donosi odluke o svim akademskim, nastavnim, naučnim i stručnim pitanjima u okviru svoje nadležnosti. Njegove na nadležnosti su definisane Zakonom o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo (Službene novine 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Vijeće sačinjavaju svi nastavnici, tri predstavnika asistenata i dva predstavnika studenata, te predstavnik nenastavnog osoblja, Sekretar Fakulteta i Stručni saradnik za pravne i administrativne poslove.

Članovi Vijeća Šumarskog fakulteta su:

Prof. dr Ahmet Lojo, dekan

prof. dr Ćemal Višnjić

prof. dr Mersudin Avdibegović

prof. dr Sabina Delić

prof. dr Dževada Sokolović

prof. dr Osman Mujezinović

prof. dr Sead Vojniković

prof. dr Fatima Pustahija

prof. dr Faruk Bogunić

prof. dr Neđad Bašić

prof. dr Velid Halilović

prof. dr Azra Čabaravdić

prof. dr Tarik Treštić

prof. dr Besim Balić

prof. dr Dalibor Ballian

prof. dr Aida Ibrahimspahić

prof. dr Jusuf Musić

prof. dr Muhamed Bajrić

prof. dr Sead Ivojević

prof. dr Zahida Ademović

prof. dr. Emira Hukić

prof. dr. Alma Hajrudinović-Bogunić

prof. dr. Dino Hadžidervišagić

prof. dr. Dženan Bećirović

prof. dr. Admir Avdagić

doc. dr. Jelena Knežević

mr. Damir Prljača

mr. Amina Karišik

mr. Mirsada Starčević

Selma Đonlagić, student-prodekan

Larisa Pljevljak, student

Delila Salihović, Sekretar Fakulteta

Emina Uzunović, predstavnik nenastavnog osoblja

Aldijana Bilajac, Stručni saradnik za pravne i administrativne poslove

Vijeće se sastaje jednom u toku mjeseca, a u iznimnim situacijama se održavaju i vanredne sjednice Vijeća.

Dokumentacija Vijeća Šumarskog fakulteta:

Zapisnici sjednica Vijeća Šumarskog fakulteta 2023-2024.

VIII redovna sjednica održana 28.03.2024.

II Vanredna sjednica održana 28.02.2024.

VII Redovna sjednica održana 22.02.2024.

VI Redovna sjednica održana 08.02.2024.

I vanredna sjednica održana 25.01.2024.

V Redovna sjednica održana 18.01.2024.

IV Redovna sjednica održana 28.12.2023.

III Redovna sjednica održana 24.11.2023.

II Redovna sjednica održana 03.11.2023.

I Redovna sjednica održana 26.10.2023.

I Elektronska sjednica održana 03.10.2023.

Zapisnici sjednica Vijeća Šumarskog fakulteta 2022-2023.

XIX Redovna sjednica održana 21.09.2023.

XVIII Redovna sjednica održana 14.09.2023.

XVII Redovna sjednica održana 31.08.2023.

XVI Redovna sjednica održana 28.07.2023.

XV Redovna sjednica održana 21.07.2023.

XIV Redovna sjednica održana 13.07.2023.

XIII Redovna sjednica održana 06.07.2023.

XII Redovna sjednica održana 12.06.2023.

Tematska sjednica održana 18.05.2023.

XI Redovna sjednica održana 11.05.2023.

IV Elektronska sjednica održana 19.04.2023.

III Elektronska sjednica održana 12.04.2023.

X Redovna sjednica održana 06.04.2023.

IX Redovna sjednica održana 09.03.2023.

VIII Redovna sjednica održana 23.02.2023.

II Elektronska sjednica održana 31.01.2023.

VII Redovna sjednica održana 26.01.2023.

VI Redovna sjednica održana 20.01.2023.

V Redovna sjednica održana 29.12.2022.

IV Redovna sjednica održana 15.12.2022.

III Redovna sjednica održana 24.11.2022.

II Redovna sjednica održana 03.11.2022.

II Elektronska sjednica održana 25.10.2022.

I Elektronska sjednica održana 13.10.2022.

I Redovna sjednica održana 06.10.2022.

XII Redovna sjednica održana 26.09.2022.

XI Redovna sjednica održana 08.09.2022.

X Redovna sjednica održana 14.07.2022.

IX Redovna sjednica održana 30.06.2022.

IX Elektronska sjednica održana 10.06.2022.

VIII Redovna sjednica održana 02.06.2022.

VII Redovna sjednica održana 05.05.2022.

VIII Elektronska sjednica održana 25.04.2022.

II Vanredna sjednica održana 11.04.2022.

VI Elektronska sjednica održana 07.03.2022.

I Vanredna sjednica održana 24.02.2022.

V Elektronska sjednica održana 03.02.2022.

IV Elektronska sjednica održana 21.01.2022.

IV Redovna sjednica održana 13.01.2022.

III Redovna sjednica održana 30.12.2021. Zapisnik

III Elektronska sjednica održana 09.12.2021.

II Redovna sjednica održana 02.12.2021. Zapisnik

II Elektronska sjednica održana 04.11.2021. Zapisnik

I Elektronska sjednica održana 22.10.2021. Zapisnik

I Redovna sjednica održana 11.10.2021. Zapisnik

XXIV Elektronska sjednica održana 30.09.2021.

XXIII Elektronska sjednica održana 24.09.2021.

XXII Elektronska sjednica održana 20.09.2021.

XXI Elektronska sjednica održana 09.09.2021.

XX Elektronska sjednica održana 22.07.2021.

XIX Elektronska sjednica održana 19.07.2021.

XVIII Elektronska sjednica održana 09.07.2021.

XVII Elektronska sjednica održana 24.06.2021.

XVI Elektronska sjednica održana 03.06.2021.

XV Elektronska sjednica održana 24.05.2021.

XIV Elektronska sjednica održana 29.04.2021.

XIII Elektronska sjednica održana 15.04.2021.

XII Elektronska sjednica održana 08.04.2021.

XI Elektronska sjednica održana 25.03.2021.

X Elektronska sjednica održana 04.03.2021.

IX Elektronska sjednica održana 19.02.2021.

VIII Elektronska sjednica održana 09.02.2021.

VII Elektronska sjednica održana 29.12.2020.

Odluka o odobravanju izvođenja ispita

VI Elektronska sjednica održana 21.12.2020.

V Elektronska sjednica održana 19.11.2020.

IV Elektronska sjednica održana 30.10.2020.

III Elektronska sjednica održana 19.10.2020.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt