Vijeće fakulteta, prema Statutu Univerziteta u Sarajevu je najviše stručno tijelo fakulteta koje donosi odluke o svim akademskim, nastavnim, naučnim i stručnim pitanjima u okviru svoje nadležnosti. Njegove na nadležnosti su definisane Zakonom o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo (Službene novine 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu.

Vijeće sačinjavaju svi nastavnici, dva predstavnika asistenata i tri predstavnika studenata.

Članovi Vijeća Šumarskog fakulteta su:

Prof. dr Ahmet Lojo, dekan

prof. dr Ćemal Višnjić

prof. dr Mersudin Avdibegović

prof. dr Sabina Delić

prof. dr Dževada Sokolović

prof. dr Osman Mujezinović

prof. dr Sead Vojniković

prof. dr Fatima Pustahija

prof. dr Faruk Bogunić

prof. dr Neđad Bašić

prof. dr Velid Halilović

prof. dr Azra Čabaravdić

prof. dr Tarik Treštić

prof. dr Besim Balić

prof. dr Dalibor Ballian

prof. dr Aida Ibrahimspahić

prof. dr Jusuf Musić

prof. dr Muhamed Bajrić

doc. dr Sead Ivojević

doc. dr. Emira Hukić

doc. dr. Alma Hajrudinović-Bogunić

doc. dr. Dino Hadžidervišagić

doc. dr. Dženan Bećirović

doc. dr. Admir Avdagić

dr. Jelena Knežević

mr. Aldin Vranović

Mensur Kahriman, student

Bajro Erović, student

Vijeće se sastaje jednom u toku mjeseca, a u iznimnim situacijama se održavaju i vanredne sjednice Vijeća.

Dokumentacija Vijeća Šumarskog fakulteta:

II Elektronska sjednica održana 04.11.2021.

I Elektronska sjednica održana 11.10.2021.

XXIV Elektronska sjednica održana 30.09.2021.

XXIII Elektronska sjednica održana 24.09.2021.

XXII Elektronska sjednica održana 20.09.2021.

XXI Elektronska sjednica održana 09.09.2021.

XX Elektronska sjednica održana 22.07.2021.

XIX Elektronska sjednica održana 19.07.2021.

XVIII Elektronska sjednica održana 09.07.2021.

XVII Elektronska sjednica održana 24.06.2021.

XVI Elektronska sjednica održana 03.06.2021.

XV Elektronska sjednica održana 24.05.2021.

XIV Elektronska sjednica održana 29.04.2021.

XIII Elektronska sjednica održana 15.04.2021.

XII Elektronska sjednica održana 08.04.2021.

XI Elektronska sjednica održana 25.03.2021.

X Elektronska sjednica održana 04.03.2021.

IX Elektronska sjednica održana 19.02.2021.

VIII Elektronska sjednica održana 09.02.2021.

VII Elektronska sjednica održana 29.12.2020.

Odluka o odobravanju izvođenja ispita

VI Elektronska sjednica održana 21.12.2020.

V Elektronska sjednica održana 19.11.2020.

IV Elektronska sjednica održana 30.10.2020.

III Elektronska sjednica održana 19.10.2020.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt
Bosanski BS English EN