Projekti koji se trenutno provode:

Domaći

Plan gospodarenja medvjedom na području kantona Sarajevo

Međunarodni

IUFRO Abies & Pinus 2022

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je partnerska institucija u SETOF projektu. 

SETOF Konferencija u Beogradu – First announcement

Master studij EROZIJA ZEMLJIŠTA I PREVENCIJA BUJIČNIH POPLAVAERASMUS+ CBHE Program 598403-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Soil Erosion and TOrrential Flood prevention: curriculum development at the universities of Western Balkan countries – SETOF (Project No. 598403-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP) 

Erozija zemljišta i prevencija od bujičnih poplava: razvoj curriculuma na univerzitetima država zapadnog Balkana 

https://www.setof.org/

Leaflet za upis studenata

O PROJEKTU: 

Erozija zemljišta i bujične poplave su destruktivni procesi, s ozbiljnim posljedicama po privredu, društvo i životnu sredinu. Zbog klimatskih promjena, koje su također izražene i u regiji Zapadnog Balkana, intenzitet erozije, kao i učestalost i intenzitet bujičnih poplava će se povećavati u budućnosti.

 Poplave koje su se dogodile u maju 2014. godine na teritoriji Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, imale su katastrofalne posljedice praćene velikom materijalnom štetom i gubitkom ljudskih života. Na drastičan način, ponovo su podsjetile države na prevenciju bujica. Štete uzrokovane ovim poplavama iznosile su oko 1,7 milijardi eura samo u Srbiji. Također, u regionu su prisutni svi tipovi degradacije zemljišta, među kojima je najizraženija erozija zemljišta kao oblik fizičke degradacije koji dovodi do pojave bujičnih poplava i trajnog gubitka plodnog zemljišta. 

Imajući u vidu gore navedeno, univerziteti Zapadnog Balkana – članice konzorcija SETOF – izrazili su potrebu za uvođenjem novih studijskih programa, kao i poboljšanjem postojećih nastavnih programa uključivanjem novih i modernizacijom postojećih predmeta o zaštiti od erozije i bujičnih poplava. S obzirom na to da zemlje EU pridaju veću pažnju problemu prirodnih katastrofa, uključujući eroziju zemljišta i poplave, kao i značajnu stručnost članova konzorcija iz EU, očekuje se da će projekt povećati svijest o važnosti sprečavanja bujičnih poplava, ne samo na nivou visokoškolskih ustanova, već i u praksi na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana. 

CILJEVI SETOF-a 

Glavni cilj projekta je razvoj i poboljšanje nastavnih planova i programa u visokoškolskim ustanovama za obrazovanje stručnjaka koji će riješiti probleme kontrole erozije zemljišta i zaštite od bujičnih poplava na zapadnom Balkanu (Srbija i Bosna i Hercegovina) u skladu s direktivama EU. 

Specifični ciljevi su: 

  • poboljšanje zaštite zemljišta od degradacije, posebno od erozije i poboljšanja prevencije od bujičnih poplava;  
  • razvijanje novih i poboljšavanje postojećih nastavnih planova i programa u oblasti sprječavanja poplava u skladu s Bolonjskom deklaracijom i dobrim praksama EU; 
  • primjena novih znanja o praktičnim rješenjima za prevenciju bujica kroz osmišljavanje i provođenje aktivnosti i edukaciju inženjera i lokalnih samouprava za poduzimanje mjera usmjerenih na sprječavanje bujičnih poplava. 

ZA STUDENTE: 

Novi master program i unaprjeđenih programa osnovnih master studija;  

ZA INŽINJERE I PREDSTAVNIKE LOKALNE ZAJEDNICE: 

Stručno osposobljavanje inženjera;  

Obuka za lokalne vlasti; 

RAZVOJ 

Novog master programa i poboljšanje nastavnog plana i programa osnovnih master studija kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih predmeta u skladu s Bolonjskom deklaracijom, standardima I smjernicama osiguranja kvaliteta u europskom prostoru visokog obrazovanja i strategijom Europa 2020; 

FAZA PRIPREME  

Kontrola erozije i analiza prevencije od poplava u zemljama EU i na Balkanu; Analiza postojećih nastavnih planova i programa na univerzitetima u programskim i partnerskim zemljama; 

SETOF PROJEKTNI KONZORCIJUM: 

Univerzitet u Beogradu – koordinatorska institucija, (Srbija) 

Univerzitet u Novom Sadu, (Srbija) 

Univerzitet u Nišu, (Srbija) 

Univerzitet u Banjaluci, (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) 

Univerzitet u Sarajevu, (Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina) 

Šumarski institut u Beogradu, (Srbija) 

Univerzitet za prirodne resurse i prirodne nauke u Beču, (Austrija) 

Univerzitet „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplju, (Republika Sjeverna Makedonija) 

Mediteranski univerzitet u Ređo Kalabriji, (Italija) Institut za šumarske nauke 

Bugarske akademije nauka, (Bugarska) 

Inženjerska komora Srbije, (Srbija) 

Šumsko privredno područje „Donjerbasko“ Banja Luka, (Republika Srpska) 

Kantonalno javno preduzeće „Sarajevo šume“ 

Ovaj projekt je sufinansiran sredstvima EU u okviru programa ERASMUS +. 


Projekti koji su realizovani

Domaći –

Međunarodni

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt