SUSAGRI

Razvoj smjernica za implementaciju principa održive poljoprivrede prema Direktivi EU 2009/128

Centralna Evropska Inicijativa (CEI) je regionalni međuvladin forum posvećen podršci evropske integracije kroz kooperaciju između zemalja članica i Evropske unije (EU), drugih zainteresovanih javnih institucija ili privatnih i nevladinih organizacija (NGOs), kao i međunarodnih i regionalnih organizacija. Institucionalna i geografska pozicija omogućava CEI da djeluje kao most između evropskih makro regiona.

Evropska unija postavila je strateški cilj da dostigne “održivu poljoprivredu”, koja treba postići efektivni balans između komercijalne poljoprivrede i očuvanja okoline promovišući održive prakse u poljoprivredi kao što je Integralna kontrola štetnika/štetnih organizama (IPM).

 Bosna i Hercegovina trenutno donosi nove zakonske odredbe u oblasti održive poljoprivrede da bi unaprijedila i uskladila poljoprivrednu proizvodnju prema pravilima i smjernicama EU, posebno prema Direktivi 2009/128/EC “Uspostavljanje okvira aktivnosti zajednice za održivu upotrebu pesticida”.

Projekt SUSAGRI ima za cilj doprinos razvoju smjernica za održivi i integralni razvoj poljoprivrede u skladu s Direktivom 2009/128, ohrabrujući i preporučujući manju upotrebu pesticida i razvoj alternativnih praksi za poboljšanje plodnosti zemljišta i kontrolu patogena i štetnika/štetnih organizama na hortikulturnim zasadima. Koncept Projekta tako se uklapa u cjelokupan sistem za efektivnu implementaciju IPM-praksi.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt