Prema Pravilima Šumarskog fakulteta organi upravljanja, nadzora i rukovođenja su: Vijeće fakulteta i Dekan.

VIJEĆE FAKULTETA

Vijeće fakulteta je stručni organ Fakulteta kojeg sačinjavaju svi nastavnici, pet predstavnika asistenata i tri predstavnika studenata.

Dekan rukovodi radom fakulteta i ima prava i obaveze utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni novine Kantona Sarajevo broj 33/17) i Statutom Univerziteta u Sarajevu. Dekanu u radu pomažu prodekani, stručna i savjetodavna tijela fakulteta.

Rukovodstvo Šumarskog fakulteta je izabrano odlukom Vijeća Šumarskog fakulteta

Dekan
prof. dr. Ahmet Lojo
e-mail: a.lojo@sfsa.unsa.ba
tel: +387 33 812 490/491 (326)
Prodekan za nastavu
prof. dr. Zahida Ademović
e-mail: z.ademovic@sfsa.unsa.ba
tel: +387 33 812 490/491 (106)
Prodekan za NIR i finansije
prof. dr. Muhamed Bajrić
e-mail: m.bajric@sfsa.unsa.ba
tel: +387 33 812 490/491 (313)
Prodekan za međunarodnu saradnju
prof. dr. Dalibor Ballian
e-mail: d.ballian@sfsa.unsa.ba
tel: +387 33 812 490/491 (218)
Šef doktorskog studija
prof. dr. Dalibor Ballian
e-mail: d.ballian@sfsa.unsa.ba
tel: +387 33 812 490/491 (218)

Naučno-istraživački rad Fakulteta realizuje se putem organizacione jedinice Institut za šumarstvo i hortikulturu.

Funkciju direktora instituta vrši prodekan za NIR i finansije

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt