U skladu sa relevantnim aktima Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i Univerziteta u Sarajevu Šumarski fakultet je uspostavio, primjenjuje i razvija sistem upravljanja kvalitetom i provodi mjere i postupke osiguranja kvaliteta.

Odbor za osiguranje kvaliteta Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ima zadatak da upravlja i osigura kvalitet.

Odbor se bira na četiri godine i broji 10 članova.

Kontaktirajte Odbor

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt