Terenska nastava studenata Šumarskog fakulteta na Velikom polju – Igman

Promotivni video Šumarskog fakulteta

Vodič za studente

Upustvo za popunjavanje online prijave za upis u  I (prvu)  godinu I  ciklusa  studija na  Univerziteta u  Sarajevu, Šumarski fakultet  u

akademskoj 2020/2021. godini online preko platforme e-UNSA http://upis.unsa.ba/

Registracija na sistem za kandidate koji su srednju školu završili u Kantonu Sarajevo

Registracija na sistem za kandidate koji su srednju školu završili izvan Kantona Sarajevo

Provjera unesenih podataka za kandidate koji su srednju školu završili u Kantonu Sarajevo

Unos podataka (ocjene, vladanje, takmičenja…) za kandidate koji su srednju školu završili izvan KS

Dodavanje potrebnih dokumenata na sistem u skladu sa Konkursom

Dodavanje dokumenata za ostvarivanje prednosti pri upisu pod jednakim uslovima

Izbor fakulteta i studijskih programa

Izbor više studijskih programa paralelno (istovremeno)

Odluka o uslovima za prijem i upis kandidata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Šumarskom fakultetu u Sarajevu u studijskoj 2019-2020 godini

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt