Uposlenici Šumarskog fakulteta Univerzizeta u Sarajevu realizuju istraživački rad u laboratorijima, praktikumima, na nastavno eksperimentalnim šumskim objektima fakulteta, u preduzećima te u saradnji s drugim organizacijama  u zemlji i inostranstvu.

Rezultati istraživanja se predstavljaju na domaćim i međunarodnim događajima. Značajni naučni i stručni radovi se objavljuju u publikacijama fakulteta.

Prodekan za NIR je zaslužan za uspješnost ovog resora.

Istraživanje se provodi u okviru trećeg ciklusa studija.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt