Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast: Uređivanje šuma i urbanog zelenila

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u zvanje docenta za naučnu oblast: Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast: Uređivanje šuma i urbanog zelenila

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u akademsko zvanje – redovni profesor za naučnu oblast: Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast: Iskorištavanje šuma

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast: Ekonomika, politika i organizacija šumarstva i urbanog zelenila

Rješenje o isplati naknade za neiskorišteni godišnji odmor za 2023. godinu

Rješenje o isplati regresa za godišnji odmor za 2023. godinu

Naknade uposlenicima: April 2024; Mart 2024; Februar 2024; Januar 2024; Decembar 2023; Novembar 2023; Oktobar 2023; Septembar 2023; Juli 2023; Juni 2023; Maj 2023; April 2023; Mart 2023; Februar 2023; Januar 2023; Decembar 2022; Novembar 2022; Oktobar 2022; Septembar 2022; Avgust 2022; Juli 2022: Juni 2022; Maj 2022; April 2022; Mart 2022; Februar 2022; Januar 2022; Decembar 2021; Novembar 2021; Oktobar 2021; Septembar 2021; Avgust 2021; Juli 2021;

Koeficijenti za obračun dodatka na osnovnu platu za nastavnike i saradnike 2021-2022

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u zvanje vanrednog profesora na predmetima: Dendrologija, Dendrologija-egzote i kultivari, Alohtone i invazivne drvenaste vrste, Katastar urbanog zelenila, Dizajn biljkama, Osnove molekularne karakterizacija biljaka

Izvještaj Komisije za pripremu prijedloga za izbor u zvanje vanrednog profesora na predmetima: Pedologija 1, Pedologija 2, Oštećenja i sanacija tla, i Održivo upravljanje zemljištem u planiranju prostora.

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt