Misija

Šumarski fakultet razvija razumijevanje i sposobnosti za održivo gospodarenje prirodnim resursima – šumskim i urbanim ekosistemima.

Uspjeh u tome postiže kroz istraživanje, obrazovanje, motrenje šuma u saradnji sa realnim sektorom i širom društveno-političkom zajednicom.

Vizija

Šumarski fakultet je vodeća naučno-obrazovna institucija za šumarstvo, pejsažno planiranje i upravljanje u Bosni i Hercegovini.

Strateški ciljevi

Šumarski fakultet u Sarajevu je javna nastavna i naučno-istraživačka ustanova od državnog značaja za fundamentalna i primijenjena istraživanja u šumarstvu i hortikulturi. Naučno znanje iz ovih područja istraživanja omogućava proučavanje šumskih i urbanih ekosistema u cijelosti.

Šumarski fakultet ima za glavne ciljeve, da postane vodeća institucija za šumarstvo u regiji i da pruži naučnonastavnu podršku u području pejsažnog planiranja i upravljanja.

  • Šumarski fakultet je privlačan i stimulativan ambijent za rad nastavnog i nenastavnog osoblja
  • Šumarski fakultet nudi atraktivne, aktuelne i akreditovane studijske programe
  • Šumarski fakultet nudi analitičku podršku
  • Šumarski fakultet je posvećen rješavanju realnih problema sa kojima se susreće realni sektor i šira društveno-politička zajednica.
  • Šumarski fakultet im internacionalizovane studijske programe, naučno-istraživačke projekte i stručnu saradnju.

STRATEGIJA

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt