Biblioteka je osnovana 1959. godine, prilikom odvajanja Šumarskog od Poljoprivrednog fakulteta. Time je podijeljen i knjižni fond, tako da je biblioteci Šumarskog fakulteta pripala literatura koja se isključivo odnosila na šumarstvo i industriju za preradu drveta. Biblioteka Fakulteta je imala bogat knjižni fond, sve do 1992 godine. Tokom agresije na BiH Fakultet je u potpunosti devastiran a bibliotečki fond najjvećim dijelom opljačkan ili uništen.

Radno vrijeme biblioteke sa čitaonicom:

Ponedjeljak – petak: 8-16 sati

Izdavanje i razduženje knjiga: 12-14 sati

Bibliotečki fond:

Monografske publikacije: 10334

Serijske publikacije: 1446

Pretplatnički časopisi: 7

Allgemeine Forst und Jagdzeitung (6 puta god.)

IAWA Journal (print and online) (4 puta god.)

Šumarski list (6 puta godišnje)

Gozdarski vestnik (8 puta godišnje)

Glasilo biljne zaštite (6 puta godišnje)

Glasnik zaštite bilja (6 puta godišnje)

Student (10 puta godišnje)

Čitaonica

Čitaoničkih mjesta: 15

Računara: 7

Čitaonica radi od 8:00 do 16:00h.  U čitaonici se takođe koristi građa koja se ne može iznositi iz biblioteke Fakulteta, kao što su enciklopedije, riječnici, leksikoni, priručnici, rijetke i unikatne knjige, doktorski i magistarski radovi, serijske publikacije i dr.

Osoblje

Ferida Bogućanin dipl. ing. šum. – Šef bibliotečke službe

Tel. 033/812-490/491 lokal 223

Vedran Veletovac – Samostalni referent u biblioteci

Tel.   033/812-490/491 lokal 238

         Pitajte bibliotekara: biblioteka@sfsa.unsa.ba ;

Pravilnik o radu biblioteke regulira organizaciju i djelatnost biblioteke.

Komisija za biblioteku, koja broji tri člana, koordinira aktivnosti vezane za nabavku literature i utrošak sredstva namijenjenih u te svrhe. Komisiju za biblioteku imenuje Nastavno-naučno vijeće Fakuleta, a njen aktuelni sastav je:

prof. dr. Sead Vojniković – predsjednik

Doc. dr. Dženan Bećirović – član

Ferida Bogućanin, Šef bibliotečke službe – član


Bilten prinova 2015.

Bilten prinova 2016.

Bilten prinova 2017.

Bilten prinova 2018.

Bilten prinova 2019.

Bilten prinova 2020.

Bilten prinova 2021.

Bilten prinova 2022.

Bilten prinova 2023.


Baze podataka

Online katalozi: COBISS e-katalog SFSA ; COBISS BiH ; COBISS+ Univerziteta u Sarajevu

Spisak odbranjenih radova na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Magistarski radovi odbranjeni u školskoj 2020-2021 godini

Diplomski radovi odbranjeni u školskoj 2020-2021 godini

Završni radovi I ciklusa studija u školskoj 2020-2021 godini

Završni radovi II ciklusa studija u školskoj 2020-2021 godini

Magistarski radovi odbranjeni u školskoj 2019-2020 godini

Diplomski radovi odbranjeni u školskoj 2019-2020 godini

Završni radovi I ciklusa studija u školskoj 2019-2020 godini

Završni radovi II ciklusa studija u školskoj 2019-2020 godini

Magistarski radovi odbranjeni u školskoj 2018-2019 godini

Diplomski radovi odbranjeni u školskoj 2018-2019 godini

Završni radovi I ciklusa studija u školskoj 2018-2019 godini

Završni radovi II ciklusa studija u školskoj 2018-2019 godini

Završni radovi III ciklusa studija u školskoj 2018-2019 godini

Završni radovi I ciklusa studija u školskoj 2017-2018 godini

Završni radovi II ciklusa studija u školskoj 2017-2018 godini

Završni radovi III ciklusa studija u školskoj 2017-2018 godini

Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt