Master studij EROZIJA ZEMLJIŠTA I PREVENCIJA BUJIČNIH POPLAVA

 u VIJESTI

ERASMUS+ CBHE Program 598403-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP

Trajanje: 1 godina (60ECTS)

Broj predmeta: 4(OB)+2(IZ)

Nastavni proces: predavanja, vježbe, seminarski radovi, ispiti, studijsko-istraživački rad, stručna praksa i master rad.

Naziv kvalifikacije: master inžinjer šumarstva

Konkurs za upis je trenutno u toku! Tekst konkursa preuzmite na linku.

Više informacija o studijskom programu možete pogledati na:

Stranica SETOF projekta: https://www.setof.org/

Syllabus: https://www.setof.org/wp-content/uploads/2021/06/Course-syllabus.pdf

Prezentacija o programu: Link

Raspored časova: Link

Mogućnost prijave na konkurs imaju studenti koji su završili magistarske studije i imaju diplomu magistra sa 240ECTS kredita ili diplomirani inžinjeri po predbolonjskom sistemu studija (četverogodišnji studij).

Informaciju o potrebnim materijalima za prijavu na konkurs potražite na sljedećem linku:

Master studjski program EROZIJA ZEMLJIŠTA I PREVENCIJA BUJIČNIH POPLAVA je promoviran među studentima Šumarskog fakulteta u Sarajevu 13. 7. 2021. godine.

Za više informacija studenti se mogu obratit kontakt osobi (doc. dr. Emira Hukić e.hukic@sfsa.unsa.ba).

Recent Posts
Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt