Obavještenje o odbranama završnih radova II ciklusa studija

 u STUDENTSKA SLUŽBA
  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Amile Bašić, BA šumarstva,  pod naslovom “Inovacije u sektoru šumarstva na području Kantona Sarajevo” održati će se 04.04.2024. godine u 14:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).
  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Amre Vrabac, BA šumarstva,  pod naslovom “Analiza gazdovanja šumama u proteklom uređajnom periodu u okviru ‘’Kupreškog’’ šumskogospodarskog područja” održati će se 05.04.2024. godine u 11:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).
  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Naide Humkić, BA šumarstva,  pod naslovom “Određivanje uticaja štetnih faktora na zdravstveno stanje drveća u kulturama duglazije na području ŠGP Krivajsko” održati će se 12.04.2024. godine u 11:00 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).
  • Javna odbrana završnog rada II ciklusa studija kandidatkinje Alme Bajrić, BA šumarstva,  pod naslovom “Selekcija i potencijalna genetska dobit nekih kvantitativnih svojstava zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) u pokusu Vis kod Tarčina” održati će se 15.04.2024. godine u 10:30 sati na Šumarskom fakultetu u Sarajevu (sala 102).
Recent Posts
Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt