OBAVJEŠTENJE O PERIODU PRIJAVE ISPITA U ZIMSKOM SEMESTRU STUDIJSKE 2023/2024. GODINE – BOLONJA

 u STUDENTSKA SLUŽBA

Obavještavaju se studenti da će eUNSA sistem biti otvoren za  prijavu završnih ispita i to:

  • za redovni ispitni rok od 15.01.2024. do 1 dana prije ispita
  • za popravni ispitni rok od 26.01.2024. do 1 dana prije ispita

Nakon što sistem zatvori prijavu  ispit više nećete moći prijaviti.

NAPOMENA: Studenti koji ne prijave ispite putem eUNSA sistema, neće moći pristupiti polaganju ispita.

Obavezno provjeriti da li su svi ispiti koje ste slušali na listi predmeta za prijavu i posebnu pažnju obratiti na izborne predmete koji se trebaju nalaziti na listi ispita za prijavu (treba ih prvo odabrati kroz sistem, nakon čega će biti na listi ispita za prijavu)

Ukoliko imate problema sa prijavom ispita ili neki od predmeta se ne prikazuje na listi za prijavu molimo da kontaktirate Studentsku službu Fakulteta.

Studenti koji imaju status APSOLVENTA I APSOLVENTA PONOVCA imaju pravo polagati ispite iz zimskog i ljetnog semestra i obavezni su iste prijaviti putem eUNSA sistema u gore navedenim terminima.

Studentska služba, 10.01.2024. godine

Recent Posts
Poštovani, unesite Vaš upit !

Not readable? Change text. captcha txt